Problemy Lub Usterki Z Forex Calendar, Market & News? Is Not Down Why

forex calendar

USD Wskaźnik cen importowych (m/m) 1,4% 1,0% 1,0% USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 861K 765K 848K średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 833,25K 836,75K USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii 23,1 20,0 26,5

EUR Przemówienie Schnabel z ECB USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 0,025% 0,030% USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 0,030% 0,035% BRL Przepływy wymiany zagranicznej https://forexdata.info/ 2,755B 2,797B USD Aukcja 30-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją -0,040% -0,272% NZD Wskaźnik inflacji producentów (k/k) 0,0% 0,6%

Kalendarz Finansowy

GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego -19,526B 40,560B GBP Sprzedaż detaliczna wiadomości finansowe (m/m) -8,2% -2,5% 0,4% GBP Sprzedaż detaliczna (r/r) -5,9% -1,3% 3,1%

EUR Oświadczenie na temat polityki monetarnej EBC PLN Płace w sektorze korporacyjnym (r/r) 4,8% 5,1% 6,6% PLN Wzrost zatrudnienia (r/r) -2,0% -1,2% -1,0%

AUD Uczestwnictwo w rynku pracy 66,1% 66,2% 66,2% IDR Oprocentowanie depozytów broker forex 2,75% 2,75% 3,00% IDR Oprocentowanie kredytów 4,25% 4,25% 4,50%

Kalendarz Ekonomiczny Forex

USD Przemówienie członka FOMC, Brainard USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia 25,3 22,5

polityki monetarnej JPY Wskaźnik aktywności przemysłu Tertiary (m/m) -0,4% -0,6% EUR Stopa bezrobocia we Francji 8,0% 9,0% 9,1% EUR Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech -67,2 pln -67,0 -66,4 EUR Nastrój Ekonomiczny ZEW w Niemczech 71,2 59,6 61,8 EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Hiszpanii -0,558% -0,580% USD Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku 12,10 6,00 3,50

forex calendar

USD Produkcja przemysłowa (r/r) -1,82% -3,15% USD Produkcja przemysłowa (m/m) 0,9% 0,5% 1,3% USD Produkcja przemysłowa (m/m) 1,0% 0,7% 0,9% USD Przemawia członek FOMC, Rosengren

GBP Wskaźnik inflacji producentów (r/r) 1,3% 0,6% 0,6% GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (r/r) -0,2% -0,4% -0,5% GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (m/m) 0,4% 0,2% 0,2% EUR Rejestracja samochodów we Włoszech (r/r) -14,0% -14,9% EUR Rejestracja samochodów we Włoszech (m/m) 12,2% -13,7%

Podobne Artykuły

USD Przemawia członek FOMC, Daly USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA -20,70B 9,60B USD Całkowity przepływ kapitału netto -0,60B 114,70B USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach 76,20B 107,50B Środa, 17 Luty 2021 Cały dzień

JPY Bazowe zamówienia na maszyny (m/m) 5,2% -6,2% 1,5% SGD Wartość forex calendar eksportu, bez ropy naftowej (r/r) 12,80% 5,40% 6,80%

  • JPY Wykorzystanie mocy produkcyjnych (m/m) 0,8% -2,9%
  • IDR Przyrost eksportu (r/r) 12,24% 13,59% 14,63%

AUD Sprzedaż nowych nieruchomości HIA (m/m) -69,4% 91,8% AUD Protokół z posiedzenia dot.

USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB USD Zapasy w handlu detalicznych, z wyłączeniem samochodów 1,2% 1,1% GBP Przemówienie członka MPC, Ramsdena USD Aukcja 20-letnich obligacji 1,920% 1,657% USD Protokół z posiedzenia FOMC

Wypróbuj Pierwszą Demo Dźwignię Na Btc W Polsce!

USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 0,040% 0,035% USD Aukcja 6-miesięcznych http://bhp4all.co.pl/ukasiewicz/ weksli skarbowych 0,060% 0,050% USD Przemówienie członka FOMC, George

forex calendar

AUD Sprzedaż detaliczna (m/m) JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług IDR Saldo obrotów bieżących do PKB (%) 0,30% 0,40% forex calendar GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (m/m) -8,8% -2,6% 0,4% GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (r/r) -3,8% 2,2% 6,7% GBP Pożyczki sektora publicznego netto 8,02B 26,11B

USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 892,6 940,4 USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 4.337,0 4.549,2 https://prowestappraisal.com/cad-chf/ USD Bazowa sprzedaż detaliczna (m/m) 5,9% 1,0% -1,8% USD Kontrola sprzedaży detalicznej (m/m) 6,0% 0,8% -2,4%